اثر پانسمان هاي

بررسي اثر درماني عسل و شكر بر ترميم زخم 

روش كار: بيماران داراي زخم باز يا عفوني به طور تصادفي انتخاب شدند و در يكي از دو گروه عسل و شكر قرار گرفتند. كلونيزاسيون باكتريال و اندازه زخم و معيار عفوني بودن زخم و درد در شروع درمان و به طور هفتگي به فواصل تا ترميم كامل بررسي شد.

نتايج: 40 بيمار وارد مطالعه شدند: 18 تاي آنها پانسمان شكر دريافت كردند و 22 تاي آنها پانسمان عسل دريافت كردند. در گروه عسل در شروع مطالعه كشت زخم  55 درصد از بيماران مثبت بوده است. بعد از  يك هفته 23 درصد بيماران در اين گروه كشت زخم مثبت داشتند. 

در گروه شكر 52 درصد بيماران در شروع مطالعه كشت زخم مثبت داشتند در حالي كه بعد از يك هفته 39 درصد بيماران اين گروه كشت مثبت داشتند.

متوسط بهبودي در  دو هفته  اول درمان 3.8 سانتيمتر در هفته در گروه عسل و 2.2 سانتيمتر در هفته در گروه شكر بوده است.

بعد از 3 هفته 86 درصد بيماران با عسل درمان شدند و هيچ دردي حين پانسمان نداشتند.

در گروه شكر اين ميزان 72درصد بوده است.

            نتيجه گيري: پانسمان عسل نسبت به پانسمان شكر در كاهش آلودگي باكتريال و بهبودي زخم و تا حدي در كاهش درد حين تعويض پانسمان و تغيير وضعيت موثرتر است.  

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس۹۱درصد از پرستاران کمبود پرسنل رامهمترين مانع ارائه مراقبت مطلوب مي دانند

 

طي نظرسنجي انجام شده از پرستاران، به ترتيب کمبود پرسنل، ناکارآمد بودن تحصيلات دانشگاهي و مواجه شدن به انجام وظايف غير پرستاري، از مهمترين مشکلات کاري اين گروه در بيمارستانها گزارش شد.

" فاطمه لباف قاسمي زواره " در مورد پايان نامه خود به خبرنگار ايسنا، علوم پزشکي ايران توضيح داد : در اين تحقيق 166 پرستار از تمام بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم ورزشي ايران، شهيد بهشتي و 5 بيمارستان دانشگاه علوم پزشکي تهران به مدت 6 ماه مورد مطالعه و پرسش قرار گرفتند.
وي ادامه داد : 3/37 درصد پرستاران نداشتن مهارت کافي براي کار با تجهيزات بخش، 7/68 درصد از پرستاران مواجه شدن با انجام وظايف غير پرستاري، 62 درصد محول شدن شيفت کاري بيش از وظيفه مقرري و کار اجباري، 2/45 درصد از پرستاران پشيماني از انتخاب شغل پرستاري، 9/43 درصد از دست دادن انگيزه کاري در بيمارستان و تمايل به کار کردن در مکاني غير از بيمارستان، 72 درصد پرستاران ناکار آمد بودن تحصيلات دانشگاهي و نيز، اکثر پرستاران ( 91 درصد) کمبود پرسنل را از عهده مشکلات اين شغل عنوان کردند .
فاطمه لباف قاسمي زواره با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق به مديران پرستاري پيشنهاد کرد : زمان کافي براي آشناسازي پرستاران جديدالورود با بخش و محيط کار در نظر بگيرند، همچنين، نقش همکاران در پيشرفت مهارت و افزايش دانش و اطلاعات فارغ التحصيلان جديد را جدي بگيرند.
وي در ادامه تصريح کرد : همچنين، پيشنهاد مي شود مديران پرستاري با انجام اقداماتي مانند در نظر گرفتن پاداش و امتياز در مقابل ارائه خدمات مطلوب پرستاران، انگيزه را در آنان تقويت کنند و در مواردي که ناچار به محول کردن شيفتهايي بيش از وظيفه مقرري به پرستار هستند با اقداماتي همچون نظر خواهي در مورد برنامه کاري وي، رضايت پرستار را جلب نمايند.

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسشيوع بالاي اختلالات عضلاني استخواني_ در پرستاران كشور

 

بر اساس نتايج مطالعه‌اي در كشور، پرستاران شاغل در مراكز درماني و بيمارستاني به دليل حجم بالاي كار و كمبود پرسنل پرستار از نوعي اختلالات عضلاني استخواني رنج مي‌برند.صغري نيك پور، عضو هيات علمي دانشكدهء پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجري اين پژوهش  گفت: «اختلالات عضلاني استخواني يكي از مشكلات اصلي و عامل بروز ناتواني در پرستاران است كه طي تحقيقي علل، ميزان و شيوع اين اختلالات در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني مورد بررسي قرار گرفت

وي با اشاره به اين‌كه در اين تحقيق 615 پرستار شاغل در مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران مورد بررسي قرار گرفتند، افزود: «جامعهء پژوهش در اين طرح پرستاران، بهياران و كمك بهياران بودند كه حداقل يك سال سابقهء اشتغال در مراكز درماني را داشتند.»نيك‌پور شاخص تودهء بدني، سابقهء اختلال عضلاني و اقدام به انجام خدماتي همچون كمك كردن به بيمار در بلند شدن را از عوامل تاثيرگذار در بروز اين اختلالات عنوان كرده و اظهار داشت: «نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد هر چند اين عوامل تاثير گذارند اما عوامل اصلي در شيوع بالاي اختلالات عضلاني استخواني در ميان پرستاران شامل كمبود پرسنل پرستار، حجم بالاي كار و ناكافي بودن مرخصي‌هاي استحقاقي و استعلاجي اين پرسنل زحمتكش در مراكز درماني و بيمارستاني است

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسبرگذاری کلاس آموزشی با موضوع ضربات وارده به سر در بيمارستان شهيد بهشتی ابادان

 محسن شبانکاری کارشناس پرستاری اورژانس شهید بهشتی

کلاس آموزشی با موضوع ضربات وارده به سر ومراقبت های پرستاری در موارد یاد شده در مورخه ۱۰/۶/۸۶ با حضور پرسنل پرستاری بیمارستان شهید بهشتی آبادان در اورژانس این بیمارستان برگذار گردید . این کلاس آموزشی  به همت ریاست بیمارستان و مدیریت پرستاری آن در راستای ارتقای سطح علمی کارکنان و در ادامه برنامه آموزشی منظم آن برگذار گردید اقای محسن شبانکاری کارشناس پرستاری اورژانس که ارائه آموزشهای مربوط به موضوع فوق را برعهده داشت ضمن شرح و توصیف آن بر نکات مهم در مراقبتهای پرستاری در حین انتقال مصدوم به بیمارستان وبعد از آن اهمیت بر خورد علمی و مبتنی بر تحقیقات جدید با بیمار دچار ضربه به سر را یاد آور شده و بر نقش پرستار در کاهش آسیبهای پایدار و بهبودی بیمار خصوصا در مراحل اولیه اقدامات مراقبتی تاکید نمود . 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشساثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

                

اثرات قطعی

 این اثرات معمولا وقتی بروز می کنند که پرتوگیری از حد آستانه بیشتر باشد ، ملتهب شدن پوست ، تغییرات خونی ، آب مروارید و . . . از اثرات قطعی پرتوها می باشند .

اثرات احتمالی : اثراتی هستند که برای بروز آنها معمولا آستانه (( دز)) وجود ندارد ، نظیر سرطانهای مختلف  و عوارض سوئ روی نسل های آینده

 اثرات عمومی پرتو بر سلول :

این اثرات عبارتند از : ایجاد وقفه در سلول ، موتاسیون ژنی ، شکست کروموزومی یا تغییرترکیب و ساختمنان کروموزوم های آسیب دیده که منجر به تولید سلول های دختر غیر طبیعی می گردد .اثرات غیر مستقیم پرتو بر سلول می باشد که موجب تغییرات در اجزا شیمیایی آن می گردد ، به طریقی که مولکول یو نیزه شده ،با عناصر شیمیایی مولکول مشابهی که قبلا یونیزه شده وارد عمل می گردند ،به طور مثال ،تولید آب اکسیژنه دربدن که سمی و کشنده سلول می باشد.

اثرات زودرس وتا خیری پرتو بر انسان:

اثرات زودرس:اثرات پوستی (اثر سرخی ملایم – تاول مرطوب – اثر مرگ سلولی) ،اثرات روی عناصرخونی(اثر روی گلبول های قرمزوایجاد آنمی-سفید وایجاد کلوینی- پلاکت ها و ایجاد کاهش فعالیت مغزاستخوان ،اثرات روی سلول های جنسی (اثر روی بیضه ها –اثر روی تخمدان ها) اثرات روی جنین (اثر روی تخمک –اثرروی جنین به هنگام اندامسازی – اثر روی جنین به هنگام رشد).

اثرات پرتو گیری تمام بدن :اگر تمام بدنتحت تاثیر پرتو با دز بالا قرار گیرد ممکن است اثرات ذکر شده به هر یک ازاعضای بدن یک جا بروز کند . اثر عمومی پرتو روی اعضای مختلف بدن تقریبا مختلف می باشد. به عنوان مثال بعد از پر تو گیری حدود 4 گری علائم زیرمشاهده می گردد :

پس از چند ساعت ،سردرد-استفراغ و اسهال وتب –بعد از چند روز جوش های کوچک در دهان و گلو و کم شدن تدریجی وزن بدن –در طول دومین هفته ،بهبودی وضع ظاهری و از بین رفتن علائم ذکر شده قبلی ،ولی کاهش وزن با دامنه های متفاوت ادامه دارد.

برای حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی فنون زیر به کار گرفته می شود :

به حداقل رساندن  زمان پرتو گیری – به حداکثر رساندن فاصلهاز منبع پرتو(عامل فاصله ایجاد حفاظ در مقابل منبع پرتو (عامل حفاظ)

             فرشته جمشیدی        

             گرد آورنده :    کاردان رادیو لوژی بیمارستان شهید بهشتی 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسسندرم کوشينگ

سندرم کوشینگ

سندرم کوشینگ نتیجه فعالیت بیش از حد غده آدرنوکوتیکال است . این مساله می تواند ناشی از افزایش ترشح هورمونهای کورتیکواستروئیدی ، هورمون آدرنوکوتیکوتروپیک یا (ACTH) و یا هایپر پلازی بخش قشری غده آدرنال باشد . افزایش این هورمون ها از چند راه امکان پذیر است ، تومور در غده هیپوفیز و یا با احتمال کمتر یک سرطان نابجا می تواند (ACTH) تولید کند .

سندرم کوشینگ در خانمهای 40-20 سال 5 برابر بیشتر به وقوع می پیوندد . وجود تومورهای یاد شده در بالا به همراه مکانیسم فید بک نرمال که عمل کنترل فعالیت بخش قشری غده آدرنال را انجام می دهد باعث ترشح بیش از حد هورمونهای آنروژن – گلو کوکوتیکوئید و مینرالوکورتیکوئید می شود .

تظاهرات بالینی :

1.       افزایش وزن ، چاقی ، توقف رشد نرمال بدن ، تغییرات ماسکلو اسکلتال وعدم تحمل گلوکز

2.       مشخصات کلاسیک یک فرد کوشینگ : چاقی مرکزی  یا یک شکل قوز دار شبیه بوفالو در گردن و منطقه سوپرا کلاویکولار ، یک تنه بزرگ به همراه دست و پای لاغر ، نازک شدن پوست وپوست شکننده به همراه خونمردگیها و استریاهای متعدد

3.       ضعف وسستی ، چرخه  نرمال خواب به علت تغییرات روزانه ترشح کورتیزول به هم می ریزد

4.       کاتا بولیسم یا سوخت و ساز بیش از حد پروتئین ها که باعث ازبین رفتن ماهیچه و پوکی استخوان می شود .کمر درد ، گوژپشتی – شکستگی ها مهرهای که معمولا به صورت شکستگی فشردگی Compression Fractures می باشد .

5.       باز جذب زیاد سدیم و آب که باعث افزایش فشار خون و نارسایی قلبی می شود .

6.       ظاهری شبیه ماه یا صورت ماهی ، پوست روغنی و آکنه های متعدد

7.       استعداد به عفونت وترمیم کند زخمها

8.       هایپر گلایسمی و دیابت

9.       مردانه شکل شدن زن ها به دلیلافزایش تولید آندروژن که باعث رشد بیش از حد مو در صورت ، آتروفی سینه ، تغییرات صدا و دستگاه تناسلی می شود . میل جنسی در مرد وزن کاهش می یابد

10.    تغییرات خلق  و فعالیت مغزی ف حالت شبیه سایکوز و افسردگی شایع است

11.    اگرسندرم کوشینگ ناشی از تومور هیپوفیز باشد تغییرات بینایی ناشی از فشار تومور روی کیاسمای بینایی محتمل است

روشهای تشخیصی :

1.       اندازه گیری کورتیزول ادرارو پلاسما

2.       سطح کورتیزول آزاد درادراربیست و چهار ساعته

3.       تست تحریک دگزامتازون ( استرس ، چاقی ، افسردگی وداروها می توانند روی نتیجه این تست تاثیر بگذارند .

4.       C.T  یا M.R.I و سونوگرافی در نشان دادن بافت آدرنال نابجا  وتومور آدرنال مفید است

برخورد با بیمار

§       اغلب موارد درمان برروی تومورهای هیپوفیز متمرکز است چراکه این تومورها بسیار شایع تر از تومورهای بخش قشری غده آدرنال می باشد .

§       برداشتن جراحی تومور ف درمان انتخابی است که در 90% موارد موثر است

§       پرتو درمانی به غده هیپوفیزکه معمولا موفقیت آمیز است . اما برای کاهش علایم ماهها وقت می برد .

§       در هایپر تروفی اولیه آدرنال برداشتن غده آدرنال روش درمانی است

§       بعد از عمل جایگزینی موقت هورمونهای هیدروکورتیزونی تا زمان نرمال شدن فعالیت غده الزامی است .

§       اگر غده آدرنال به طور دو طرفه برداشته شود اندازه گیری نیمه عمر هورمونهای قشر آدرنال الزامی است .

§       در مواردی که تومورهای نابجا ی ترشح کننده (ACTH) وجوددارد استفاده ز غیرفعال کننده های آنزیم آدرنال ( مثل متی راپون یا متیو تان ) الزامی   است

§       اگر سندرم کوشینگ ناشی از کورتیکواستروئیدهای خارجی است قطع آرام آرام دارو و یا کاهش آن به حداقل دوز ممکن موثر است

مراقبتهای پرستاری در سندرم کوشینگ

§       تمرکز ویژه بر روی اثرات جانبی هورمونهای بخش قشری غده آدرنال بروی بدن

§       بررسی مداوم سطح فعالیت وتواناییهای بیمار برای اینکه بتواند فعالیتهای شخصی را انجامبدهد

§       مراقبت ویژه ازپوست در مقابل تروما ،عفونت سوختگی وادم

§       یادداشت کردن تغییرات ظاهری و رفتار بیمار و پاسخ های بیمار  در این مورد استفاده از اطلاعات فامیلی درباره سطح خلقی و ظاهری بیمار وتغییرات ایجادشده در ظاهربیمار کمک کننده است .

§       بررسی دقیق سطح فعالیتهای مغزی وخلقی بیمار شامل ک سطح هوشیاری ، آگاهی از محیط اطراف ، میزان افسردگی و پاسخ به سوالات .

تشخیص های پرستاری :

§       بررسی روزانه پوست آسیب دیده ناشی از ادم و پوست نازک وشکننده

§       صدمات ناشی از ضعف

§       بالا بودن ریسک عفونت ناشی از تغییرات متابولیسم پروتئین ها وپاسخ های التهابی

§       تغییرات ظاهری بدن ناشی از ظاهر ویژه بیمار ، کاهش سطح فعالیت بیمار و فعالیتهای نامناسب جنسی

§       کاهش مراقبت های شخصی ناشی از ضعف وخستگی ، از بین بردن ماهیچه ها و تغییرات شیوه خواب

§       اختلالات تفکر ناشی از افسردگی ، تحریک پذیری و تغییرات خلقی

مشکلات احتمالی

1.       بحران آدیسونی

2.       آثار جانبی فعالیت بخش قشری غده آدرنال

 برنامه ریزی و اهداف

اهداف ویژه شامل کاهش خطر عفونت ، کاهش آسیبهای پوستی ، افزایش قدرت مراقبت شخصی ، بهبود وضعیت جسمی ، بهبود فعالیت ذهنی وکاهش شکایات بیمار

توجهات پرستاری

o      وزن کردن روزانه بیمار

o      مانیتور و ثبت روزانه قندخون

o      مانیتور مایعات والکترولیتهای بدن

کاهش ریسک صدمه

فراهم کردن محیطی که امکان زمین خوردن ، افتادن ، شکستگی و دیگر صدمات پوست و استخوان  کمتر شود .کمک به بیمار برای استفاده از وسایل خانه به قسمی که احتمال صدمه کمتر شود

رژیم غذایی

پروتئین بالا – پرکلسیم – ویتامین D بالا برای کمکردن تخریب ماهیچه ها واستئو پورز

کاهش ریسک عفونت

o      اجتناب از جراحی های غیر ضروری برای این افراد

o      بررسی دقیق علایمی که عفونت های احتمالی ر مطرح می کند . (کورتیکو استروئید ها ، علایم التهاب وعفونت  را تغییر می دهند )

o     

آماده کردن بیمار برای جراحی

سطح گلوکز خون باید به دقت مانیتور شود ، بررسی آزمایشات مدفوع وخون برای مشخص کردن زخم معده و دیابت قندی که شکایتهای شایع بیمارمی باشند .

مدیریت فعالیت و خواب بیمار

o      فعالیتهای بیماردر حد متوسط به شکلی که عدم تحرک یا فعالیت بیش از حد به بیمار آسیب نرساند

o      دوره خواب بیمار را باید طوری برنامه ریزی کنید که یک دوره خواب روزانه هم داشته باشد . محیطی آرام وراحت برای استراحت بیمار تهیه کنید .

مدیریت مراقبت از پوست بیمار

o      استفاده از نرم کننده پوستی برای جلوگیری از صدمه به پوست شکننده

o      عدم استفاده از چسب های پارچه ای و سفت که به پوست آسیب می رسانند

o      وضعیت پوست و استخوان مرتبا بر رسی شود

o      کمک به بیمار برای تغییر وضعیت جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر

بهبود وضعیت جسمانی

افزایش وزن وادم بیمار را می توان با رژیم غذای شامل کربوهیدرات پایین ، کم سدیم و پر پروتئین تا حدود زیادی بهبود بخشید

توجه بیمار به ظاهر و بدن خود در ارتباط بادیگران در مسیر پیشرفت بیماری تغییر می کند در صورتیکه بیمار سندرم کوشینگ به درستی درمان شود تغییات فیزیکی را تا حدود زیادی بهبود می بخشد .

بهبود وضعیت تفکر بیمار

o      هر گونه رفتاربیمارگونه سایکوتیک را گزارش کنید

o      به بیمار وخانواده اش توضیح دهید که کوشینگ می تواند باعث ناتوانیهای هیجانی واحساسی شود و به آنها کمک کنید تا باشرایط جدید خود را وفق دهند و از ایجاد افسردگی ، تحریک زیاد و ایجاد خلق شبه مانیک پرهیز نمایید .

o      به بیمار و خانواده اش در کنترل احساسات کمک کنید

برخورد با عوارض بیماری

o      کاهش فعالیت غده آدرنال و بحران آدیسونی : کاهش فشار خون ، نبض ضعیف و تند ، سرعت تنفس بالا ،رنگ پریدگی ، ضعف اندامها  از علایم بحران ادیسونی می باشند . عواملی مانند استرس ، تروما و جراحی که باعث  تشدید این وضعیت می شوند را کنترل کنید

o      میزان مایعات تزریقی والکترولیتها و کوتیکواستروئید ها را قبل ، بعد و حین اعمال جراحی و حین درمان به دقت کنترل کنید .

o      بحران آدیسونی  باعث ایجاد کلاپس عروقی و شوک میشود .درمان این حالت  به دقت انجام شود

o      به کمک آزمایشات روزانه و توزین روزانه از اختلالات آب و الکترولیتها جلوگیر کنید .

o      میزان قند خون وتغییرات آن را به پزشک معالج گزارش کنید .

آموزش مراقبت شخصی بیمار

§       به طور شفاهی وکتبی اطلاعات مختصر ومفیدی به بیمار و خانوده اش در مورد کوشینگ ارائه نمایید

§       استرس به بیمار و خانواده اش باعث توقف ترشح کورتیکواستروئیدها و نتیجا کاهش کارکرد غده آدرنال و بروز علایم آن می گردد .

§       استفاده از دوز زیاد داروها به خصوص کورتیکو استروئید ها باعث بروز عوارض جدی می شود همچنین فراموش کردن دوز مصرفی کورتیکو استروئید می تواندباعث بحران ادیسونی شود .

§       استفاده از کلسیم غذایی به اندازه مورد نیاز در افزایش فشار خون کنترل قند خون و کنرل وزن بسار موثر است

§       به بیمار و خانواده اش در جهت کنترل فشار خون ، قند خون و کنترل وزن توضیح دهید .

§       به افرادی کهدر جهت سلامت وبهداشت فعالیت می کنند مانند : دندانپزشک اطلاع درستی از بیماری کوشینگ ارائه دهید .

§       منزل بیمار از جهت خطرات احتمالی مانند سقوط از بلندی و زمین خوردن باید ایمن باشد

§       عوارض داروها وعوارض جانبی استفاده بیش از حد از دراوها و علایم مسمومیت به دقت توضیح داده شود .

نتایج مورد نظر

§       میزان خطر آسیب دیدگی  کاهش یابد

§       میزان عفونت کاهش یابد

§       توجه بیمار به وضعیت   سلامتی خود افزایش یابد

§       حفاظت از بهداشت پوست به دقت کنترل شود

§       ظاهر بیمار به دقت مورد توجه قرار گیرد

§       وضعیت تفکری و ذهنی بیمار مورد توجه قرار گیرد

§       عوارض درمان دیده نشود

عبدی  : کارشناس پرستاری بیمارستان شهید بهشتی آبادان

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسسخنانی آموزنده از امام حسین(ع)

توکل

از امام حسين (ع) روايت شده است: عزت و بي نيازي از جايگاه خود بيرون آمده به گردش پرداختند، چون با توکل برخورد نمودند و در آن مقيم گشتند.

 

 تسليم در برابر گزينش خدا

به امام حسين (ع) عرض شد ابوذر مي گويد: براي من، فقر محبوبتر از بي نيازي و مريضي، محبوبتر از سلامتي است. حضرت فرمود: خداي متعال ، ابوذر را رحمت کند، اما من مي گويم: هرکس به نيک گزيني خدا براي او مطمئن شود، جز آنچه را خدا برايش گزيده است آرزو نمي کند.

 

 خير دنيا و آخرت

 امام حسين (ع) مي فرمايد: خداوند به هر کس راستگويي و نيکخويي و پاکدامني و پاک خوري روزي کند خير دنيا و آخرت را ويژه او ساخته است.

 

 بهترين عبادت

امام حسين (ع) مي فرمايد: جمعي خدا را از شوق بهشت مي پرستند، اين عبادت سوداگران است و گروهي خدا را از بيم دوزخ مي پرستند، اين عبادت بردگان است و مردمي هم خدا را از روي شکر مي پرستند. اين عبادت آزادگان و بهترين عبادت است.

 

 پاداش عبادت

امام حسين فرمود: هر کس خدا را آنگونه که حق پرستش اوست بپرستند، خدا از فيض خود به او بالاتر از آرزوها و کفايتش ارزاني دارد.

 

کبريايي ازآن خداوند است

يک نفر به امام حسين (ع) عرض کرد: در تو کبر وجود دارد؟ حضرت فرمود: همه کبريايي و عظمت از آن خداوند يگانه است که در ديگري نيست. خداي متعال فرمود: عزت، مخصوص خدا و رسول او و اهل ايمان است.

 

ادب چيست؟

از امام حسين (ع) پرسيدند: ادب چيست؟ فرمود: اين است که از خانه خود بيرون آيي و با هيچ کس برخورد نکني مگر آنکه او را برتر از خود ببيني.

 

 پاداش سلام

امام حسين (ع) فرمود: سلام ، هفتاد حسنه دارد، شصت و نه حسنه آن، ازآن سلام کننده و يکي ازآن جوابگو است.

 

بخيل کيست؟

امام حسين (ع) فرمود: بخيل کسي است که از سلام کردن بخل ورزد.

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسمحبت توام با قاطعیت لازمه موفقیت در مدیریت پرستاری است ..

گفتگویی صمیمانه  با خانم شتوی

 سر پرستار اورژانس شهید بهشتی آبادان

بدون شک بهره گیری از تجارب واندوخته های افراد پیش کسوت در هر حرفه ای می تواند راه گشا باشد و پیشرفت آن حرفه باشد. بخصوص در مشاغل مرتبط با بهداشت و درمان که دانش وتجربه بالا ومهارتهای ذهنی ، اجتماعی و مدیریتی ازمهمترین عوامل موفقیت وپیشرفت محسوب می شود ، آنچه در ادامه می خوانید گفتگویی است با یکی از پرسابقه ترین پرستاران بیمارستان شهید بهشتی آبادان خانم فاطمه شتوی سرپرست بخش اورژانس این بیمارستان :

خانم شتوی لطفا در ابتدا کمی از خودتان بگویید ؟

بنام خدا من فاطمه شتوی متولد 1340 در آبادان هستم در سال 1360 از دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل شدهام ودر مدت 24 سال سابقه کار در رشته پرستاری در بیمارستانهای شادگان ، ماهشهر ، بیمارستان رازی اهوازو بیمارستان شهید بهشتی آبادان مشغول به کار بوده ام.

چطور شد وارد حرفه پرستاری شدید ؟

جریان علاقمند شدنم به پرستاری ماجرای مفصلی است ولی خلاصه بگویم آنچه از دوران دانش آموزی حرفه پرستاری را برایم جذاب کرده بود نظم وانظباطی بود که در کار پرستاران آن دوران دیده بودم و عشقی بود که به خدمت رسانی به انسانها ویاری به آنها مرا بهسمت و سویی کشاند که حرفه پرستاری را به عنوان بخش مهمی از زندگی خودم انتخاب کنم .

به عقیده شما چطور آدمهایی می توانند وارد حرفه پرستاری شوند ؟

به نظر من هیچکس نمی تواند به صرف داشتن یک شغل جهت امرار معاش و گذران زندگی وارد حرفه پرستاری شود ، دلسوزی ، علاقمندی و فداکاری مشخصه های اصلی کسی است که وارد حرفه پرستاری می شود .کسی که از خود گذشتگی و فداکاری ندارد نمی تواند در این  حرفه دوام بیاورد و در آن موفق باشد .

جایگاه پرستاری در جامعه را چطور می بینید ؟    

خوب البته در جامعه ما جایگاه پرستاری شاهد تحولات و تغیرات بسیاری بوده است ، پرستاری در برهه ای از زمان دارای مزایای اجتماعی و اقتصادی بسیار مطلوبی بود که متاسفانه این موقعیت دیر زمانی است سیر نزولی داشته است اما امروزه شاهد آغاز روندهای جدیدی در پرستاری کشور هستیم که می تواند به ارتقای حرفه ای و اجتماعی پرستاران کمک کند .

به نظر شما علت افت شاخصهای استاندارد در عملکرد پرستاران چیست ؟

همانطورکه می دانید بی توجهی به پرستاران و عدم رفع نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ومعنوی آنان ازجمله مهمترین عوامل افت کیفی پرستاری ونزول استانداردهای مراقبتی است با این وجود عوامل اصلی دیگری را نیز می توان در این زمینه شناسایی کرد ازجمله عدم وجود یک محیط کار مطلوب در بیمارستانها چه ازلحاظ طراحی ساختمانهای متناسب با فعالیتهای بیمارستانی ، چه از نظر تاسیسات وامکانات و ملزومات پزشکی استاندارد ، زیبا سازی و نظم محیط کار و مواردی از این قبیل .فراهم کردن امکان آموزش ضمن خدمت و بازآموزی پرستاران و کادر درمانی ، استخدامکادر درمانی و پرستاری متناسب با حجم کار و تعداد بیماران نیزبرروی کارپرستار و مراقبت ازبیمار تاثیرمستقیم دارد و مدیران بهداشت ودرمان باید با دید جامع در جهت ارتقای شرایط تلاش کنند وبدانند اگر یک پرستاردرارئه خدمات پرستاری استاندارد موفق عمل نمی کند تمام این عوامل باهم سبب سازند مدیران هم در تمام سطوح در این باره مسئول هستند . پرستار در خط اول مراقبت از بیمارقراردارد اما کیفیت کار اوبه عملکرد تمامی خطوط ولایه های فوقانی سیستم بهداشت و درمان مرتبط است .

در مورد اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بگویید ؟

اورژانس شهید بهشتی را با توجه به موقعیت  آن در آبادان به عنوان مرکز اصلی  خدمات اورژانس در شهردانست که همین امر سبب فراوانی تعداد مراجعین و از سوی دیگر انتظار دریافت خدمات با کیفیت از سوی شهروندان شده است که البته ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت حق مسلم همشهریان عزیزآبادانی است . با توجه به تعطیلی سایر بخشهای بیمارستان کار اورژانس چند برابر شده و لزوم اعزام بیماربه مراکز مجهزتر و دسترسی به پزشکان متخصص و نیز نبود اتاق عمل در این بیمارستان سبب ایجاد مشکلاتی هم برای کارکنان و هم برای مراجعه کنندگان شده است که این معضل با راه اندازی سایر بخشهای بیمارستانی در آینده نزدیک انشاء الله حل خواهد شد  و با توجه به نگاه ویژه ای که مسئولین به اورژانس دارند  امیدوارم سایر مشکلات از قبیل کمبود پرسنل ، مشکلات تاسیساتی و ملزوماتی به بهترین شکل برطرف شوند تا این مرکز آماده ارائه خدماتی

در شان مردم محترم آبادان باشد .

به عقیده شما یک مدیرپرستاری باید چه ویژگیهایی داشته باشد ؟

اول ازهمه یک مدیرپرستاری باید صبر و حوصله فراوان داشته باشد ، صبور و از خود گذشته باشد و ضمن درک مشکلات همکاران و برخورد دلسوزانه با آناندر کار خود قاطعیت و جدیت داشته باشد و تعادلی بین نیازها ومشکلات بخش و خدماتمورد نیازبیماران بوجود بیاورد . محبت توام با قاطعیت لازمه موفقیت در مدیریت پرستاری است .

با تشکر از اینکه در این گفتگوشرکت کردید ، در خاتمه اگر مطلب دیگری دارید بفرمائید ؟

در خاتمه از همکارانم دررشته پرستاری می خواهم که صبورتر باشندو مردم را درک کنند و از مسئولین هم انتظار دارم پرسنل پرستاری را درک کنند و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند از رسانه ها بخصوص رادیوتلویزیون هم تقاضا دارم بیشتر به مسائل پرستاری توجه کنند  و  به وظیفه اصلی خود را که آموزش و فرهنگ سازی است عمل نمایند تا شاهد تعاملات سالمتر و موثرتر بین مردم ، مسئولین و ارائه دهندگان خدمات درمانی و مراقبتی و ارتقای سطح سلامتی در شهر عزیزمان آبادان با شیم .

 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشساکستازی چیست ؟

مقدمه

این روزها جوانان را خطری تهدید می کند که خطرناکتر از هر افیونی است. جوانانی که در نزدیکی من وتو  زندگی می کنند ، در محفل های شبانه جمع می شوند و با موزیک تند غربی تا به صبح به پایکوبی می پردازند ،تا همه چیز و همه کس و حتی خود را فراموش کنند.

آنها پایکوبی و دست افشانی می کنند و شاد و خندانند بدون آن که بدانند چه به روز خود می آورند ، آنها بی خیال زندگی شده اند و به خاطر فرار از مشکلات ،سختی ها و تنهائی به جمع دوستان و ماده مخدری با عنوان گول زننده قرص شادی روی می آورند.

این ماده محرک زا استازی یا MDMA  نام دارد که در فرهنگ لغت به معنی لذت و خوشی بیش از حد معنا شده است . اما بر خلاف عنوانش بعد از چند بار مصرف منجر به افسردگی و کاهش هیجانات لذت بخش می شود . داروی اکستازی غیر قانونی

می تواند در سلولهای عصبی در مغز آسیب برساند با توجه به عوارض و اثرات سوء اجتماعی این ماده لازم است عموم مردم ، والدین و خصوصا مددکاران اجتماعی ، نیروی انتظامی با علائم و اثرات این ماده آشنائی داشته باشند.

در باره اکستازی

اکستازی در سال 1900 اولین بار توسط شرکتهای داروئی آلمان ساخته شد .از نظر ....شیمیائی به ....ارتباط داشت . مردم به خاطر خاصیت گرمازایی و انرژی زائی از آن استفاده می کنند ،این عمومیت سبب شد که باعث ترویج اکس شود که. از سال 1970 شده که تاکنون نیز در بین جوانان کشورهای مختلف تداوم یافته است.

زمانیکه گزارش مراجعه به اورژانس ها در اثر عوارض اکستازی افزایش یافته  داستان دیگری مطرح شد ، خطری که زندگی را تهدید می کند به گوش رسید.

خطرات

·         خونریزی و مرگ: وقتی اکستازی استفاده می کنید اطلاعی در مورد عوارض آن ندارید خصوصا در اوایل مصرف افزایش درجه حرارت بع بیش از 108 درجه فارنهایت که این مسئله هشداری است جهت خونریزی از ارگانهای داخلی و نهایتا مرگ اتفاق می افتد بدن بعد از مرگ  هم  گرم  باقی می ماند .

· مسمومیت با آب: اکستازی بر روی متابولیسم آب هم تاثیر دارد . چرا که اکستازی عموما در هنگام رقص مورد استفاده جوانان قرار می گیرد، به همین دلیل مکرراآب می نوشند زمانیکه متابولیسم آب مختل  شد  فرد  وارد فاز خطرناکی می شود یعنی ارم مغزی ونتیجه آن مرگ .

·         عفونت زدائی: مردم به این دلیل از آن استفاده می کنند که از تیررس شک های پلیس در امان باشند اما عوارض آن گریبان گیرشان می شود . 

·         بیماریهای مقاربتی:   احساس  خوشایندی  به آنها می دهد ، بی بندوباری جنسی ، آنان را به طرف بیماریهای مقاربتی مثل   H.I.V  و    AIDS می کشاند.

·         آسیب های مغزی: اکستازی باعث افزایش ترشح سروتونین می شود که یک حالت بی تفاوتی کاذب بوجود می آورد .  عده ای از پزشکان معتقدند این حالت مربوط به سروتونین نبود وبه علت  آسیب و نابودی سلولهای مغزی است ایجاد  توده ای در مغز می شود که باعث ایجاد دپرسیون مغزی مصرف کنندگان در دراز مدت گردیده و باعث اختلال مغزی بصورت عقب افتادگی می شود . 

·         پارکینسون : عده از دانشمندان معتقدند که پارکینسون بعلت تخریب ناگهانی سلولهای عصبی بوجود می آید ،ما در انتظار اطلاعات به روز در سایت های مردم هستیم  .

·         مصرف اکستازی در آزمایش خون وادرار دیده نمی شود مشکل است که مصرف آن را از مصرف ماری جوانا و الکل افتراق داد چرا که عوارض عصبی یکسان دارند . 

·         پریودهای طولانی مدت خواب بیانگر پریودهای طولانی مدت روند ناکارآمدی عصبی مصرف کننده است . 

·         آسیب دندان: بصورت ایجاد یک پوشش ناگهانی روی دندان از عوارض دیگر اکستازی است . 

·         مشکلات بینائی: بنظر می رسد دیدن نقاط روشن توسط مصرف کننده بدون خطر نیست اگرچه مشکلات بینائی توسط چشم پزشکان گزارش و آماری بالایی داده نشده اما بنظر    می رسد عوارض بینائی مثل سایر عوارض بد بین جوانان محتمل است. 

·         تغییر در الگوی مصرف : هر قرص اکستازی حدود بیست دلار قیمت دارد بتدریج نیاز مصرف درحد 3-2 قرص درپارتی های شبانه طولانی مدت افزایش می یابد که این امر مستلزم صرف هزینه است که این مسئله باعث تغییر در الگوی مخارج (مصرف) فرد می شود . 

خلاصه

قرص ایکس امروزه بنام های اکستازی یا قرص شادی بخش شناخته می شود ودر گروه جدیدی از مواد اعتیادآور هستند که این مواد ترکیبی از آمفتامین ویتالین و مشتقات آن چون 3و4 متیلن دی اکس متامفتامین هستند ، آمفتامین باعث افزایش سرعت فعالیت های سیستم اعصاب می گردد و به همین دلیل به انرژی زا معروف می باشد این دارو در فرم کریستال _خالص_ اعتیاد جسمانی به همراه ندارد  باعث وابستگی روانی می گردد امابسیاری از سودجویان برای تداوم مصرف از مواد مخدر و توهم زا در تهیه این قرص استفاده می کنند اشکال مختلف دارد و به صورت قرص ، پودر ، کپسول ، تزریقی و تدخینی و به فرم ها و رنگهای مختلف و با قیمت نازل عرضه می شود . این مواد اثرات مثبت ومنفی زیادی بدنبال دارد .

بهترین راه مقابله ایجاد آگاهی و جایگزین کردن راه حلهای درست برای مبارزه با آن است که این امر مهم تنها با سعی و تلاش تمام نهادها و دستگاههای مربوطه امکان پذیر می باشد .

خدیجه کعبی

سوپروایزربیمارستان شهید بهشتی آبادان

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشسبیمارستان شهید بهشتی آبادان

بیمارستان شهید بهشتی آبادان از جمله باسابقه ترین مراکز درمانی شهرستان آبادان است . 

این بیمارستان با توجه به موقعیت شهری خود  پذیرای تعداد قابل توجهی از بیماران و آسیب دیدگان از حوادث و سوانح مختلف می باشد  امید است با توجه ویژه مسئولین به این بیمارستان وارائه خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت رضایت کامل همشهریان عزیزاز عملکرد این بیمارستان فراهم آید 

نویسنده : پرستاران بهشتی در ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ شهریور ،۱۳۸٦
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس